Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 29.07.2016 Αίτηση του κ. Γιώργου Παπανδρέα Παραδεισιώτη και της Εταιρείας Παραδεισιώτης Λτδ (ΛΑΡ/1565/2005), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής (2014), για προσθήκη πτηνοτροφικού υποστατικού, αποδυτηρίων προσωπικού και δωματίου φροντιστή, σε εγκεκριμένο πτηνοτροφείο, στην Κοινότητα Οράς στην Επαρχία Λάρνακας.

Δημόσιες Ακροάσεις


29.07.2016 Αίτηση του κ. Γιώργου Παπανδρέα Παραδεισιώτη και της Εταιρείας Παραδεισιώτης Λτδ (ΛΑΡ/1565/2005), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής (2014), για προσθήκη πτηνοτροφικού υποστατικού, αποδυτηρίων προσωπικού και δωματίου φροντιστή, σε εγκεκριμένο πτηνοτροφείο, στην Κοινότητα Οράς στην Επαρχία Λάρνακας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 29/07/2016, η ώρα 10.30 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Οράς "Πετράκης Κυπριανού" (αρ. τηλ. 24352211).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Παραδεισιοτης.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement