Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 01.03.2019 Αίτηση της Εταιρείας Krashias Footwear Industry Ltd (ΛEY/0077-0078/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε καταστήματα και υπεραγορά, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Δημόσιες Ακροάσεις


01.03.2019 Αίτηση της Εταιρείας Krashias Footwear Industry Ltd (ΛEY/0077-0078/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε καταστήματα και υπεραγορά, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην Επαρχία Λευκωσίας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019, η ώρα 11.00 π.μ., στο χώρο της ανάπτυξης (αρ. τηλ. 22832619).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Krashias footwear industry ltd.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement