Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 30.7.2014 Αίτηση της Εταιρείας Κεραμείον Κακογιάννης και των κ.κ. Νικολάου Κακογιάννη και Ανδριάνθης Κακογιάννη, με αρ. φακ. ΛΕΥ/1663/2009, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στη Νήσου.

Δημόσιες Ακροάσεις


30.7.2014 Αίτηση της Εταιρείας Κεραμείον Κακογιάννης και των κ.κ. Νικολάου Κακογιάννη και Ανδριάνθης Κακογιάννη, με αρ. φακ. ΛΕΥ/1663/2009, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στη Νήσου.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014, στις 10.30 π.μ., στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου (αρ. τηλ. 22521570). Σημειώνεται ότι, στις 9.30π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρος της ανάπτυξης.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Κεραμείο Κακογιάννης.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement