ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δημόσιες Ακροάσεις


28.02.2020 Αίτηση της Εταιρείας Polycast (Panels) Ltd (Lophitis Group / Alkaia Buildings Ltd) (ΠΑ356/15), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη οικοδομή γραφείων, στο Δήμο Λεμεσού


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 28/02/2020, η ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Lophitis Group, Οδός Ζήνας Κάνθερ 7Β, στο Δήμο Λεμεσού (αρ. τηλ. 25358835 κ. Μιχάλης Κλεοβούλου).


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2013 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων