Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 08.06.2018 Αίτηση της Εταιρείας Cypra LTD (ΛΕΥ/0108/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας / μεταποίησης σφάγιων και ζωικών υποπροϊόντων, χοιρολυμάτων, κλπ, με σκοπό την παραγωγή και ενεργειακή εκμετάλλευση βιοαερίου, διαχείρισης των αποβλήτων (μονάδες αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας), οικίσκων προσωπικού, χωμάτινων δεξαμενών λυμάτων καθώς και διαφόρων βοηθητικών οικοδομών, στην Κοινότητα Άγιοι Ηλιόφωτοι, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Δημόσιες Ακροάσεις


08.06.2018 Αίτηση της Εταιρείας Cypra LTD (ΛΕΥ/0108/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας / μεταποίησης σφάγιων και ζωικών υποπροϊόντων, χοιρολυμάτων, κλπ, με σκοπό την παραγωγή και ενεργειακή εκμετάλλευση βιοαερίου, διαχείρισης των αποβλήτων (μονάδες αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας), οικίσκων προσωπικού, χωμάτινων δεξαμενών λυμάτων καθώς και διαφόρων βοηθητικών οικοδομών, στην Κοινότητα Άγιοι Ηλιόφωτοι, στην Επαρχία Λευκωσίας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 8 Ιουνίου, 2018 η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Hilton Park, Έγκωμη.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση CYPRA LTD.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement