Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 24/07/2013. Αίτηση της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ, με αρ. φακ. Α-24/12, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για μετατροπή υφιστάμενων δεξαμενών του κυπριακού διυλιστηρίου πετρελαίου σε τερματικό σταθμό αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών, στο Δήμο Λάρνακας.

Δημόσιες Ακροάσεις


24/07/2013. Αίτηση της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ, με αρ. φακ. Α-24/12, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για μετατροπή υφιστάμενων δεξαμενών του κυπριακού διυλιστηρίου πετρελαίου σε τερματικό σταθμό αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών, στο Δήμο Λάρνακας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης, για σκοπούς εξέτασης της πιο πάνω αίτησης την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, η ώρα 11.00π.μ., στο Ξενοδοχείο " Sun Hall" (αρ. τηλ. 24653341).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement