Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 12.01.2018 Αίτηση της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (ΛΑΡ/0352/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης ελαστικών και υπαίθριας αποθήκης άλλων στερεών αποβλήτων,στην Κοινότητα Μαρί, στην Επαρχία Λάρνακας.

Δημόσιες Ακροάσεις


12.01.2018 Αίτηση της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (ΛΑΡ/0352/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης ελαστικών και υπαίθριας αποθήκης άλλων στερεών αποβλήτων,στην Κοινότητα Μαρί, στην Επαρχία Λάρνακας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 12/01/2018, η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων στα Τσιμεντοποίΐα Βασιλικού, (αρ. τηλ. 24845555).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Τσιμεντοπιια Βασιλικου.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement