Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις AΝΑΒΟΛΗ Σας πληροφορούμε ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει την αναβολή σε εύθετο χρόνο της Δημόσιας Ακρόασης η οποία ήταν προγραμματισμένη την Παρασκευή 13/11/2020. Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας (ΛΕΥ/0446/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για Αθλητικό Κέντρο με υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις,στο Δήμο Γερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Δημόσιες Ακροάσεις


AΝΑΒΟΛΗ Σας πληροφορούμε ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει την αναβολή σε εύθετο χρόνο της Δημόσιας Ακρόασης η οποία ήταν προγραμματισμένη την Παρασκευή 13/11/2020. Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας (ΛΕΥ/0446/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για Αθλητικό Κέντρο με υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις,στο Δήμο Γερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 13/11/2020, η ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα τελετών στο Δήμο Γερίου (αρ. τηλ. 22481755).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση ΟΝΟΝΟΙΑ2.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement