Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 10.03.2017 Αίτηση της Εταιρείας Pafilia Property Developers LTD (ΠΑ29/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγές σε εγκεκριμένη πολυώροφη ανάπτυξη με οικιστικά διαμερίσματα και βοηθητικούς χώρους και εστιατόρια στο ισόγειο, που αφορούν αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων του ισογείου σε 12 καταστήματα (τα μεσοπατώματα παραμένουν ως βοηθητικοί χώροι προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων), στην Ενορία Νεάπολης, στο Δήμο Λεμεσού.

Δημόσιες Ακροάσεις


10.03.2017 Αίτηση της Εταιρείας Pafilia Property Developers LTD (ΠΑ29/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγές σε εγκεκριμένη πολυώροφη ανάπτυξη με οικιστικά διαμερίσματα και βοηθητικούς χώρους και εστιατόρια στο ισόγειο, που αφορούν αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων του ισογείου σε 12 καταστήματα (τα μεσοπατώματα παραμένουν ως βοηθητικοί χώροι προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων), στην Ενορία Νεάπολης, στο Δήμο Λεμεσού.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 10/03/2017, η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λεμεσού, (αρ. τηλ. 25884325).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Pafilia.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement