Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 11.01.2019 Αίτηση της κας Μαρίας Αντωνίου και άλλων (ΛΕΥ/0189/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο και ανέγερση 2ης κατοικίας, στην Κοινότητα Ορούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Δημόσιες Ακροάσεις


11.01.2019 Αίτηση της κας Μαρίας Αντωνίου και άλλων (ΛΕΥ/0189/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο και ανέγερση 2ης κατοικίας, στην Κοινότητα Ορούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διξεγαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ορούντας, στην Κοινότητα Ορούντας (αρ. τηλ. 99664149).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση κας Μαρία Αντωνίου.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement