Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 15.01.2020 Αίτηση του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λτδ (ΛΕΥ/0947/2017 και ΛΕΥ/0840/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε Σταθμό Λεωφορείων, Μηχανουργείο και Γραφεία, με υποστηρικτικές χρήσεις/ λειτουργίες, μεταξύ των οποίων, πλυντήριο λεωφορείων και αντλία πετρελαιοειδών, στο Δήμο Λακατάμειας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Δημόσιες Ακροάσεις


15.01.2020 Αίτηση του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λτδ (ΛΕΥ/0947/2017 και ΛΕΥ/0840/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε Σταθμό Λεωφορείων, Μηχανουργείο και Γραφεία, με υποστηρικτικές χρήσεις/ λειτουργίες, μεταξύ των οποίων, πλυντήριο λεωφορείων και αντλία πετρελαιοειδών, στο Δήμο Λακατάμειας, στην Επαρχία Λευκωσίας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακροάσης, την Τετάρτη 15/01/2020, η ώρα 11.30 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Λακατάμιας (αρ. τηλ. 22364000).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση ΟΣΕΛ.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement