Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 19.12.2013. Αίτηση της Εταιρείας Demstar Automotive Ltd, με αρ. φακ. ΛΕΥ/257/2013 & ΛΕΥ/258/2013), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένο μηχανουργείο συντήρησης αυτοκινήτων και ανέγερση βαφείου αυτοκινήτων, στην Έγκωμη.

Δημόσιες Ακροάσεις


19.12.2013. Αίτηση της Εταιρείας Demstar Automotive Ltd, με αρ. φακ. ΛΕΥ/257/2013 & ΛΕΥ/258/2013), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένο μηχανουργείο συντήρησης αυτοκινήτων και ανέγερση βαφείου αυτοκινήτων, στην Έγκωμη.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, τη Πέμτπη 19 Δεκεμβρίου 2013, στις 10.30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο χώρο της ανάπτυξης (αρ. τηλ. 22792792).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Demstar.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement