Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 18.09.2020 Aίτηση της Eταιρείας C.A.C Papantoniou LTD (185/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά, κατεδάφιση τμήματος υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση νέου, το οποίο ενσωματώνεται στην υφιστάμενη υπεραγορά και περιλαμβάνει ισόγειο και δύο υπόγεια, προσθήκη μεταλλικών κατασκευών για στέγαση των χώρων στάθμευσης και χωροθέτηση μέρους των απαιτήσεων σε χώρους στάθμευσης σε 3 συνεχόμενα παρακείμενα οικιστικά τεμάχια, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.

Δημόσιες Ακροάσεις


18.09.2020 Aίτηση της Eταιρείας C.A.C Papantoniou LTD (185/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά, κατεδάφιση τμήματος υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση νέου, το οποίο ενσωματώνεται στην υφιστάμενη υπεραγορά και περιλαμβάνει ισόγειο και δύο υπόγεια, προσθήκη μεταλλικών κατασκευών για στέγαση των χώρων στάθμευσης και χωροθέτηση μέρους των απαιτήσεων σε χώρους στάθμευσης σε 3 συνεχόμενα παρακείμενα οικιστικά τεμάχια, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 18/09/2020, η ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, Λεωφόρος Αθηνών και γωνία Α. Παπάγου, Τόλμη Κωρτ, Διαμ. 101 (αρ. τηλ. 99494999).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Papantoniou Αγιου Παυλου.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement