Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 03.9.2014 Αίτηση του κ. Λούκα Χρ. Λουκαίδη, με αρ. φακ. ΠΑΦ/311-312/2006, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για πτηνοτροφικά υποστατικά και δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας άσπρου κρέατος, στην Αγία Βαρβάρα, στην Επαρχία Πάφου.

Δημόσιες Ακροάσεις


03.9.2014 Αίτηση του κ. Λούκα Χρ. Λουκαίδη, με αρ. φακ. ΠΑΦ/311-312/2006, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για πτηνοτροφικά υποστατικά και δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας άσπρου κρέατος, στην Αγία Βαρβάρα, στην Επαρχία Πάφου.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλισεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014, στις 12.00 μ., στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου (αρ. τηλ. 26422591).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement