Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 30.10.2013. Αίτηση της Εταιρείας Nikka Tennis Investments Ltd, με αρ.φακ. ΛΕΜ/1505/2012, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση κέντρου αντισφαίρισης και πολλαπλού αθλητικού χαρακτήρα, στην Παρεκκλησιά.

Δημόσιες Ακροάσεις


30.10.2013. Αίτηση της Εταιρείας Nikka Tennis Investments Ltd, με αρ.φακ. ΛΕΜ/1505/2012, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση κέντρου αντισφαίρισης και πολλαπλού αθλητικού χαρακτήρα, στην Παρεκκλησιά.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, στις 30.10.2013, στις 11.00π.μ., στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement