Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 13.11.2013. Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου Κατσιαρή, με αρ. φακ. ΑΜΧ/629/2007, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εμπορική ανάπτυξη (υπαίθρια αγορά), στο Λιοπέτρι.

Δημόσιες Ακροάσεις


13.11.2013. Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου Κατσιαρή, με αρ. φακ. ΑΜΧ/629/2007, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εμπορική ανάπτυξη (υπαίθρια αγορά), στο Λιοπέτρι.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, στις 13.11.2013, στις 11.00 π.μ., στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Κατσιαρής.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement