Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 08/02/2019 Αίτηση του κ. Kirzis Stefanou Container Terminal & Bonded Warehousing (ΠΑ 355/13), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση δύο νέων αποθηκών και επέκταση υφιστάμενης, στο Δήμο Λεμεσού.

Δημόσιες Ακροάσεις


08/02/2019 Αίτηση του κ. Kirzis Stefanou Container Terminal & Bonded Warehousing (ΠΑ 355/13), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση δύο νέων αποθηκών και επέκταση υφιστάμενης, στο Δήμο Λεμεσού.


Το Συμβουλίο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας, την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019, η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λεμεσού (αρ. τηλ. 25884325).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Kirzis Stefanou Container Terminal.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement