Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 18/10/2019 Αίτηση της Εταιρείας Α & Α Σφαγεία Λτδ (ΛΕΥ/1136/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και επέκταση σε υφιστάμενο σφαγείο,στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Δημόσιες Ακροάσεις


18/10/2019 Αίτηση της Εταιρείας Α & Α Σφαγεία Λτδ (ΛΕΥ/1136/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και επέκταση σε υφιστάμενο σφαγείο,στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 18/10/2019, η ώρα 10.30 π.μ., στο Ξενοδοχείο Σεμέλη, Πετράκη Γιάλλουρου 10, Λευκωσία (αρ. τηλ. 22991036).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Α&Α Σφαγεια.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement