Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 16.11.2018 Αίτηση της Εταιρείας Μάριος Νικολάου και Υιοί Λτδ (ΠΑ50/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης της σε υπεραγορά, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού.

Δημόσιες Ακροάσεις


16.11.2018 Αίτηση της Εταιρείας Μάριος Νικολάου και Υιοί Λτδ (ΠΑ50/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης της σε υπεραγορά, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Παρασκευή 16/11/2018, η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λεμεσού (αρ. τηλ. 25884325).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Εταιρείας Μαριος Νικολαου και Υιοι ΛΤΔ.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement