Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 05.04.019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νο

Δημόσιες Ακροάσεις


05.04.019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νο


Νέα Ημερομηνία Δημόσιας Ακρόασης της Εταιρείας Oryktako LTD (ΛΕΥ/0967/2009)


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Orykatko Ltd2.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement