Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
Δημόσιες Ακροάσεις 26.11.2014. Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd, (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχνική μονάδα επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπετονίτη στη Μαλούντα.

Δημόσιες Ακροάσεις


26.11.2014. Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd, (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχνική μονάδα επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπετονίτη στη Μαλούντα.


Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, στις 11.00 π.μ. στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλούντας.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement