Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Μέλη


Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 [Κ.Δ.Π. 309/99] το Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα τρία από τα μέλη του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ή αναπληρωτές τους. Τα υπόλοιπα δύο μέλη του Συμβουλίου είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας με γνώση σε θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 [Κ.Δ.Π. 309/99], ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για τριετή θητεία, η οποία είναι δυνατό να ανανεωθεί μόνο για δεύτερη τριετία.


Το Συμβούλιο, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ερμής Κλόκκαρης
Πρόεδρος ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ

Αιμίλιος Μιχαήλ
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Κ.
(Αναπληρωτής Προέδρου Ε.Τ.Ε.Κ.)
Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ

Αντώνης Κουντούρης
Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου
(Εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων Κύπρου)
Μέλος ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ

Ανδρέας Κιτρομηλίδης
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Καπέδων
(Εκπρόσωπος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου)
Μέλος ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ

Χρύσανθος Χρυσάνθου
Αρχιτέκτονας
Μέλος ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ

Σημείωση: Η θητεία δύο μελών του ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ λήγει πριν την ολοκλήρωση της πιο πάνω τριετίας.Προηγούμενα Μέλη ΣΥ.ΜΕ.ΠΑΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement