Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ).

Στην ιστοσελίδα παρατίθενται διάφορες πληροφορίες, όπως ο ρόλος και η λειτουργία του Συμβουλίου, ο τρόπος υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση και η διαδικασία εξέτασής της.

Στόχος μας είναι ο χώρος αυτός να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον πολίτη, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.


Ανακοινώσεις: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - COVID-19

Δημόσιες Ακροάσεις: 18.09.2020 Aίτηση της Eταιρείας C.A.C Papantoniou LTD (185/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά, κατεδάφιση τμήματος υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση νέου, το οποίο ενσωματώνεται στην υφιστάμενη υπεραγορά και περιλαμβάνει ισόγειο και δύο υπόγεια, προσθήκη μεταλλικών κατασκευών για στέγαση των χώρων στάθμευσης και χωροθέτηση μέρους των απαιτήσεων σε χώρους στάθμευσης σε 3 συνεχόμενα παρακείμενα οικιστικά τεμάχια, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.

Δημόσιες Ακροάσεις: 02.10.2020 Αίτηση των κ.κ. Αντρέα Φυλακτού και Εταιρεία Δομικά Υλικά Λήδρα Λτδ (ΠΑΦ/0395/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για βιομηχανική μονάδα παρασκευής έτοιμου σουβά,στην Κοινότητα Μηλιού, στην Επαρχία Πάφου.


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement