Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ).

Στην ιστοσελίδα παρατίθενται διάφορες πληροφορίες, όπως ο ρόλος και η λειτουργία του Συμβουλίου, ο τρόπος υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση και η διαδικασία εξέτασής της.

Στόχος μας είναι ο χώρος αυτός να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον πολίτη, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.


Ανακοινώσεις: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - COVID-19

Δημόσιες Ακροάσεις: 25.11.2022 Αίτηση της Εταιρείας Jimchang Cyprus Developing Co Ltd (ΑΜΧ/0042/2021) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, για προσθηκομετατροπές σε αδειοδοτημένη Μεικτή Τουριστική Ανάπτυξη (Μ.Τ.Α.), στον Δήμο Σωτήρας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Δημόσιες Ακροάσεις: 23.09.2022 Aίτηση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (για Πέτρο Νικολάου και Υιό Λτδ) (ΠΑΦ/451/2017), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για μονάδα αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις,στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου.


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement