Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ).

Στην ιστοσελίδα παρατίθενται διάφορες πληροφορίες, όπως ο ρόλος και η λειτουργία του Συμβουλίου, ο τρόπος υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση και η διαδικασία εξέτασής της.

Στόχος μας είναι ο χώρος αυτός να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον πολίτη, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.


Δημόσιες Ακροάσεις: 07.04.2017 Αίτηση της Eταιρείας Pafilia Property Developers Ltd (ΠΑ29/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγές σε εγκεκριμένη πολυώροφη ανάπτυξη με οικιστικά διαμερίσματα και βοηθητικούς χώρους και εστιατόρια στο ισόγειο, που αφορούν αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων του ισογείου σε 12 καταστήματα (τα μεσοπατώματα παραμένουν ως βοηθητικοί χώροι προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων), στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement