Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

    Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ.) δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2000 για να μελετά, αξιολογεί και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο αιτιολογημένες εισηγήσεις αναφορικά με αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης [διέπεται από τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (ΚΔΠ 309/99)].

    Το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. αποτελείται από 5 μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (Πρόεδρο Ένωσης Δήμων, Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων, Πρόεδρο Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ή αναπληρωτές τους, και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας με γνώσεις σε θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης). Ο Πρόεδρος διορίζεται με όρους εργοδότησης βάση εκείνων των Γενικών Διευθυντών ημικρατικών οργανισμών. Το έργο του Συμβουλίου βοηθείται από ολιγομελή Υπηρεσία Υποστήριξης.

    Το παρόν Συμβούλιο διορίστηκε την 01.09.2021 με την υφιστάμενη του σύνθεση (κ. Χρυσόστομος Χρυσοστόμου – Πρόεδρος, κα Έλενα Χριστοδούλου - Αντιπρόεδρος, κ.κ. Λευτέρης Περικλή, Ανδρέας Μαϊμάρης και Δημήτρης Δημητρίου) - Μέλη και η θητεία του λήγει στις 31.08.2024, εκτός από το μέλος κ. Δημήτρη Δημητρίου που διορίστηκε στις 01/09/2023 και η θητεία του λήγει στις 23/08/2026.

    Το έργο του σώματος, ως συλλογικού διοικητικού οργάνου διέπεται από τις πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999. Στόχοι του παρόντος Συμβουλίου είναι να καταβληθεί προσπάθεια για προώθηση των αιτήσεων που εκκρεμούν, να λαμβάνονται όσο το δυνατόν ομόφωνες αποφάσεις και να διασφαλίζονται οι ανέσεις η ασφάλεια του κοινού με τη συνεπή εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99).

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
Πρόεδρος
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement