Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Αρμοδιότητες

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2000. Έχει θεσμοθετηθεί ως Σύμβουλος του Υπουργικού Συμβουλίου για να μελετά, να αξιολογεί και να υποβάλλει σε αυτό αιτιολογημένες εισηγήσεις αναφορικά με αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement