Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Οι Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμοί του 1999 (ΚΔΠ 309/99)Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 309/1999Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement