Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Οι Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (ΚΔΠ 120/2005)Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΔΠ 120/2005Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement