Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Δημόσιες Ακροάσεις29.02.2024 Αίτηση των κ.κ. Σολωμονής Παναγή, Χρίστου Φυλακτή και Παναγιώτη Παναγή (ΠΑΦ/0281/2020/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κτηνοτροφικά υποστατικά (μάντρα αιγοπροβάτων), στην Κοινότητα Μούσερε, στην Επαρχία Πάφου.

16.02.2024 Αίτηση της Εταιρείας ΧΕΜΠΑ Γεωργοκτηνοτροφικές Εργασίες ΛΤΔ (ΛΑΡ/701/2021), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Φάρμα Αιγοπροβάτων, στο Τεμ. Αρ. 122, Φ/Σχ. 50/14, στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Επαρχία Λάρνακας.

19.01.2024 Αίτηση των κ.κ. Paphos Stone C Estates LTD και King’s Head Development Company LTD (ΠΑΦ/0526/2018), κατά παρέκκλιση των προνοιών των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για κατεδάφιση ξενοδοχείου και διατήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και ανέγερση τριών πολυώροφων οικιστικών οικοδομών, στον Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου.

24.11.2023 Αίτηση των Εταιρειών Rock Amour Estate Company LTD και Nike Hotels LTD (ΑΜΧ/0149/2021), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθήκες και μετατροπές σε αδειούχο ξενοδοχείο 5 αστέρων, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

27.10.2023 Αίτηση της Εταιρείας Nivamo Properties LTD (120/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για (α) Προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο DIY, (β) Προσθήκες / μετατροπές σε 2 υφιστάμενα καταστήματα και ενοποίησή τους, (γ) Προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο φαρμακείο και υπεραγορά, ενοποίησή τους και αλλαγή χρήσης τους σε πολυκατάστημα και υπερκατάστημα (DIY), στα τεμάχια με Αρ. 1447 και 1892, Φ/Σχ. 2-148-349 και 2-148-348, Τμήμα 2, Ενορία Αγίου Θεοδώρου, στον Δήμο Πάφου.

15/09/2023 Αίτηση της εταιρείας Dimokritos Properties Ltd (ΑΜΧ/0582/2021), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κλινική (Κλινική ΛΗΤΩ), στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

28.07.2023 Αίτηση της εταιρείας Dimokritos Properties Ltd (ΑΜΧ/0582/2021), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κλινική (Κλινική ΛΗΤΩ), στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

30.06.2023 Αίτηση της εταιρείας Γ. Ττάκκας Εστέιτς Λτδ (ΑΜΧ/0521-0523/2021),η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτωνκαι αλλαγή της χρήσης του σε ξενοδοχείο, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

16.06.2023 Αίτηση των Kitsos General Construction Ltd (ΛΑΡ/0239/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α), στον Δήμο Αθηένου, στην Επαρχία Λάρνακας.

16.06.2023 Αίτηση της Εταιρείας Kokomix Concrete Ltd (ΛΑΡ/0716/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α), στον Δήμο Αθηένου, στην Επαρχία Λάρνακας.

02.06.2023 Αίτηση της Εταιρείας Kokomix Ltd (ΛΕΜ/1728/2021), κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στην Κοινότητα Μονή, στην Επαρχία Λεμεσού.

26.05.2023 Αίτηση του κ. Ανδρέα Κρασσά (ΛΑΡ/0313-0314/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία και αλλαγή χρήσης της σε πολυχώρο εκδηλώσεων,στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας

10.03.2023 Aίτηση του Δήμου Πέγειας (ΠΑΦ/0741/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για δύο συγκροτήματα περιπτέρων / σνακ μπαρ και χώρων υγιεινής, στον Δήμο Πέγειας, στην Επαρχία Πάφου.

03.03.2023 Aίτηση των Εταιρειών MAX Estates Ltd και Marenapa Developments Ltd (ΑΜΧ/0028-0029/2017), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο συγκρότημα οικιστικών διαμερισμάτων και αλλαγή της χρήσης του σε ξενοδοχείο, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

20.01.2023 Αίτηση της κας Ευδοκίας Χαρτούπαλλου (ΑΜΧ/0461/2021), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, για κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβατοτροφίας και βοοειδών, στο τεμάχιο αρ. 280, του Φ/Σχ. 2-274-378, Τμήμα 10, στην Κοινότητα Αυγόρου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

25.11.2022 Αίτηση της Εταιρείας Jimchang Cyprus Developing Co Ltd (ΑΜΧ/0042/2021) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, για προσθηκομετατροπές σε αδειοδοτημένη Μεικτή Τουριστική Ανάπτυξη (Μ.Τ.Α.), στον Δήμο Σωτήρας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

07.10.2022 Αίτησητου κ. Γιάννη Καφατάρη (ΛΑΡ/0653/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο πτηνοσφαγείο, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας.

23.09.2022 Aίτηση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (για Πέτρο Νικολάου και Υιό Λτδ) (ΠΑΦ/451/2017), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για μονάδα αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις,στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου.

09.09.2022 Aίτηση του κ. Ιωάννη Ιωάννου και άλλων (ΑΜΧ/0205/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθήκες / μετατροπές σε εγκριμένη ανάπτυξη και δημιουργία κουζίνας, κάβας, αποθηκών, καταστήματος, γραφείων, μπαρ, αντλιοστασίου, γεννήτριας, χώρων ψυγείων, υπόστεγου καθιστικού χώρου, κιοσκιού και χώρων παιγνιδιών, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

22.07.2022 Αίτηση της Εταιρείας Princess Hotel Development Ltd (ΛΑΡ/0449/2018/Α), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα (προσθήκη κοινόχρηστων χώρων και 60 δωματίων – συνολική δυναμικότητα 202 δωμάτια), στην Κοινότητα Βορόκληνη (Ορόκληνη), στην Επαρχία Λάρνακας.

24.06/2022 Aίτηση της Εταιρείας Globe House Properties Ltd (ΠΠΑ22/2020 – ΚΠ1/20), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκη 8ου ορόφου / γραφείο και προσθηκομετατροπές στον 5ο όροφο υφιστάμενης οικοδομής, στον Δήμο Λευκωσία, στην Επαρχία Λευκωσίας

10.06.2022 Αίτηση της Εταιρείας Γ. Π. Κίκιλλος και Σία Λτδ (ΑΜΧ/0083-0084/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο ώστε η δυναμικότητα του να ανέλθει σε 95 υπνοδωμάτια / 190 κλίνες, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου .

27.05/2022 Αίτηση των Εταιρειών Alivela Ltd και Nexelleuce Ltd (ΑΜΧ/0480-0481/2017), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενα εγκριμένα οργανωμένα και οικιστικά διαμερίσματα και αλλαγή της χρήσης τους σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 200 δωματίων,στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

12.05.2022 Αίτηση των κ.κ. Ιακώβου Παρασκευά, Κυριάκου Λίας, Delkasa Estates Ltd και S. Akapnitis & Co Ltd (ΛΕΜ/1642/2018) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ενιαία γραφειακή ανάπτυξη (73 γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι για τους εργαζόμενους, υπόγειοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης και άλλοι βοηθητικοί χώροι), στα τεμάχια αρ. 6 και 7, του Φ/Σχ. 2-205-341, Τμήμα 2, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού.

29.04.2022 Αίτηση της Εταιρείας Andreas Tsigarides Succesors Holdings Ltd (ΠΑ369/13), η οποία αφορά προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κατάστημα και μετατροπή του σε υπεραγορά, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού.

08.04.2022 Αίτηση της Εταιρείας Superhome Center (DIY) Ltd (ΛΕΜ/166/2002), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (2013), για υπερκατάστημα τύπου DIY,στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς, στην Επαρχία Λεμεσού.

11.03.2022 Aίτηση της Εταιρείας Kapetanios Constructions Ltd (ΑΜΧ/0410/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθήκη κλινών σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα,στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

25.02.2022 Αίτηση των κ.κ. Stavros Demosthenous Developers Ltd και άλλων [ΛΕΜ/2544/2007/D (EA1)-ΛΕΜ/1080/2015 (EA10)], η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για Μικτή Τουριστική Οικιστική Ανάπτυξη (Ξενοδοχείο 5 Αστέρων και Οικιστική Ανάπτυξη), στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.

11.02.2022 Αίτηση της Εταιρείας Pythia Hotel Apartments Ltd (ΑΜΧ/0457/2018 – AMX/0472/2018, η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο (‘’Artemis’’), ώστε η δυναμικότητα του να ανέλθει σε 178 δωμάτια / 422 κλίνες, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

28.01.2022 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0209/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (2013), για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο,στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.

14.01.2022 Aίτηση της Εταιρείας Andreas G. Ttofinis Estates Ltd (ΑΜΧ/0004/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (ξενοδοχείο Evalena) ώστε η δυναμικότητά του να ανέλθει σε 179 υπνοδωμάτια / 358 κλίνες,στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

03.12.2021 Aίτηση της Εταιρείας Stavrolia Estates Ltd και του κ. Παναγιώτη Τσόκκου (ΑΜΧ/0369/2018 και ΑΜΧ/0376/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο (Stavrolia), ώστε η δυναμικότητά του να ανέλθει σε 106 δωμάτια / 212 κλίνες,στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

19.11.2021 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Χατζηκυριάκου (ΛΕΥ/1583/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, στην Κοινότητα Κάτω Μονής, στην Επαρχία Λευκωσίας.

05.11.2021 Αίτηση των κ.κ. Παναγιώτη και Αναστάση Αναστασίου (ΛΕΥ/2018/2020), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για οικοδομή που περιλαμβάνει αίθουσα δεξιώσεων και χώρο κινηματογραφικών γυρισμάτων και παραγωγής ταινιών (film studio), στην Κοινότητα Λυμπιών, στην Επαρχία Λευκωσίας.

22.10.2021 Αίτηση του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (για κ.κ. Κώστα Βιτσαΐτη Λτδ) (ΛΑΡ/0257/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων και χώρου εστίασης,στην Κοινότητα Κοφίνου, στην Επαρχία Λάρνακας.

16/04/2021 Aίτηση των κ.κ. Ελένης Σκορδή και άλλων (για την Εταιρεία T. P. Mediterranean Adventures Ltd) (ΛEY/0724/2020), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο – Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Αναψυχής / Ψυχαγωγίας – Κέντρο Πολλαπλού Αθλητικού / Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου 200 κλινών, αεροδρόμιο, κλπ.,στην Κοινότητα Μενοίκου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

09.04/2021 Aίτηση της Εταιρείας Lanomex Development Ltd [Α148/18 (A36/20)], η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ξενοδοχείο 4 αστέρων (263 δωμάτια), στον Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας.

26.03.2021 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0116/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.

26.03.2021 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0575/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.

17.03.2021 Αίτηση των κ.κ. Παναγιώτη Στέφεν Νικολάου, Κορνήλιου Νικολάου, Έμμας Ελένης Νικολάου και Μιχαήλ Νικολάου (για Α/φούς Ιακώβου Λτδ) (ΑΜΧ/589/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α), στον Δήμο Αγίας Νάπας, στη Επαρχία Αμμοχώστου.

17.03.2021 Αίτηση της Εταιρείας Neotours Ltd (ΑΜΧ/0211-0212/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη και αλλαγή χρήσης της σε ξενοδοχείο 2 αστέρων (53 υπνοδωματίων / 110 κλινών) με κολυμβητική δεξαμενή, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

12.3.2021 Αίτηση της εταιρείας Εταιρείας Alendoro Ltd (ΑΜΧ/0072-0073/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε ξενοδοχείο (158 υπνοδωματίων / 316 κλινών), στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

05.03.2021 Αίτηση της Εταιρείας Goldshire Holdings Ltd (ΠΑΦ/0348/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για επέκταση ξενοδοχείου (140 πρόσθετες κλίνες), στον Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου.

03.03.2021 Αίτηση του κ. Θεόδωρου Θεοδώρου (ΛΑΡ/0574/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για πτηνοσφαγείο και δύο βοηθητικές αποθήκες, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας.

03.03.2021 Αίτηση της Εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd (ΛΑΡ/0155-0156/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενες εγκεκριμένες με πολεοδομική άδεια αποθήκες και αλλαγή χρήσης τους σε υπεραγορά και αποθήκη, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας.

26.02.2021 Aίτηση του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας (ΛΕΥ/0446/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για Αθλητικό Κέντρο με υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις, στο Δήμο Γερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

AΝΑΒΟΛΗ Σας πληροφορούμε ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει την αναβολή σε εύθετο χρόνο της Δημόσιας Ακρόασης η οποία ήταν προγραμματισμένη την Παρασκευή 13/11/2020. Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας (ΛΕΥ/0446/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για Αθλητικό Κέντρο με υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις,στο Δήμο Γερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

06.11.2020 Αίτηση των κ.κ. Μάρως Ευαγγέλου, Χρυστάλλας Κιαφκιουλλή, Λουκά Κουντούρη,Παναγιώτη Ντουρή και Χρήστου και Μάριου Κόκκινου (ΛΑΡ/0390/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για Κέντρο Πολλαπλού Αθλητικού / Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα Μεγάλης Κλίμακας και Οργανωμένου Αθλητικού Κέντρου Μεγάλης Κλίμακας, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας.

ΑΝΑΒΟΛΗ Σας πληροφορούμε ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την αναβολή σε εύθετο χρόνο της Δημόσιας Ακρόασης η οποία ήταν προγραμματισμένη την Παρασκευή 23/10/2020. Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ενημερωθείτε έγκαιρα 23.10.2020 Aίτηση των κ.κ. Μάρως Ευαγγέλου, Χρυστάλλας Κιαφκιουλλή, Λουκά Κουντούρη, Παναγιώτη Ντουρή και Χρήστου και Μάριου Κόκκινου (ΛΑΡ/0390/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για Κέντρο Πολλαπλού Αθλητικού / Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα Μεγάλης Κλίμακας και Οργανωμένου Αθλητικού Κέντρου Μεγάλης Κλίμακας,στο Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας.

02.10.2020 Αίτηση των κ.κ. Αντρέα Φυλακτού και Εταιρεία Δομικά Υλικά Λήδρα Λτδ (ΠΑΦ/0395/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για βιομηχανική μονάδα παρασκευής έτοιμου σουβά,στην Κοινότητα Μηλιού, στην Επαρχία Πάφου.

18.09.2020 Aίτηση της Eταιρείας C.A.C Papantoniou LTD (185/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά, κατεδάφιση τμήματος υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση νέου, το οποίο ενσωματώνεται στην υφιστάμενη υπεραγορά και περιλαμβάνει ισόγειο και δύο υπόγεια, προσθήκη μεταλλικών κατασκευών για στέγαση των χώρων στάθμευσης και χωροθέτηση μέρους των απαιτήσεων σε χώρους στάθμευσης σε 3 συνεχόμενα παρακείμενα οικιστικά τεμάχια, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.

11.09.2020 Αίτηση της Εταιρείας Paradise Resorts (Cyprus) Ltd (ΠΑΦ/0502-0503/2011), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα οικιστικά συγκροτήματα και αλλαγή χρήσης τους σε τουριστική ανάπτυξη 109 οργανωμένων διαμερισμάτων / 298 κλινών, στην Κοινότητα Χλώρακα, στην Επαρχία Πάφου.

04.09.2020 Αίτηση της Εταιρείας A. Tsokkos Hotels Public Ltd (ΑΜΧ/0221-0222/2011), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφεία, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

24.07.2020 Αίτηση της Εταιρείας Athinodorou Beton - Estates Ltd (ΠΑΦ/0010/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση κεντρικών γραφείων, συνεργείου επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, αποθήκης εξαρτημάτων, στεγάστρου ιδιωτικής αντλίας καυσίμων και στεγάστρου δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμων, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου.

24.07.2020 Aίτηση της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου (για Athinodorou Super Beton Ltd) (ΠΑΦ/00867/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για εργοστάσιο παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου.

17.07.2020 Αίτηση της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου (για Λήδρα Μπετόν Λτδ) (ΠΑΦ/0694/2018), που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 20/03/2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, και αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.

26.06.2020 Aίτηση των Μοναστήρι Κύκκου – Περιουσία του Μοναστηριού Αρχαγγέλου [για ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ] (ΛΕΥ/1346/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για αθλητικές εγκαταστάσεις και γραφεία της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ, στο Δήμο Λακατάμιας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

03.07.2020 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (για Παναγιώτα και Μάριο Αναστασίου) (ΛΕΜ/0496/2012/Α), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, στην Επαρχία Λεμεσού.

20.03.2020 Αναβολή Δημόσιας Ακρόασης

20.03.2020 Αίτηση της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου (για Λήδρα Μπετόν Λτδ) (ΠΑΦ/0694/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.

28.02.2020 Αίτηση της Εταιρείας Polycast (Panels) Ltd (Lophitis Group / Alkaia Buildings Ltd) (ΠΑ356/15), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη οικοδομή γραφείων, στο Δήμο Λεμεσού

13.03.2020 Αίτηση της κ. Παναγιώτας Δημητρίου (ΛΕΜ/0441/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για δημιουργία αθλητικού κέντρου (με χώρους αθλητικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και άλλες υποστηρικτικές χρήσεις), στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού.

28.02.2020 Αίτηση της Εταιρείας Polycast (Panels) Ltd (Lophitis Group / Alkaia Buildings Ltd) (ΠΑ356/15), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη οικοδομή γραφείων, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού.

21/02/2020 Αίτηση της Εταιρείας C.A.C Papantoniou LTD (89/2013), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για αλλαγή χρήσης υπεραγοράς τροφίμων και τουριστικών ειδών σε υπεραγορά τροφίμων και σνακ μπαρ, καθώς επίσης και προσθήκες / μετατροπές που περιλαμβάνουν υπόγειο / υπόστεγο χώρο στάθμευσης, στο Δήμο Πάφου, στην Επαρχία Πάφου.

15.01.2020 Αίτηση του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λτδ (ΛΕΥ/0947/2017 και ΛΕΥ/0840/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο εργοστάσιο και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε Σταθμό Λεωφορείων, Μηχανουργείο και Γραφεία, με υποστηρικτικές χρήσεις/ λειτουργίες, μεταξύ των οποίων, πλυντήριο λεωφορείων και αντλία πετρελαιοειδών, στο Δήμο Λακατάμειας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

10.01.2020 Αίτηση της Εταιρείας A. TSOΚKOS HOTELS PUBLIC LTD (ΠΑΦ/053/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εξαώροφο ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 375 δωματίων/ 768 κλινών, ανέγερση υδροπάρκου, με βοηθητικούς χώρους και εστιατόριο ως μέρος του, στην Κοινότητα Χλώρακα, στην Επαρχία Πάφου.

12/12/2018 Αίτηση του κ. Σάββα Σάββα (ΛΑΡ/0066/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για φάρμα αιγοπροβάτων, στην Κοινότητα Αλαμινού, στην Επαρχία Λάρνακας.

11.11.2019 Αίτηση της αίτησης Εταιρείας Hadjikyriakos (Industries) Limited (ΛΕΥ/1808/2012, ΛΕΥ/1754/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες / μετατροπές σε εγκριμένη Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α και αλλαγή χρήσης τμήματός της σε Αποθηκευτική Ανάπτυξη Κατηγορίας Β, στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

22.11.2019 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (δια Ανδρέα και Λουκά Λουκά) και της Εταιρείας Φρουταρία Αλακάτι Λτδ (ΛΕΜ/645/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες σε υφιστάμενο κατάστημα τροφίμων, στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, στην Επαρχία Λεμεσού.

01/11/2019 Αίτηση των κ.κ. Γεώργιος Ν. Κιττήρας Λτδ και Michael Yiallourides & Son Ltd (ΛΕΥ/0029/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία και υπαίθριο χώρο αποθήκευσης κυλίνδρων υγραερίου, στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

18/10/2019 Αίτηση της Εταιρείας Α & Α Σφαγεία Λτδ (ΛΕΥ/1136/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και επέκταση σε υφιστάμενο σφαγείο,στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

14/10/2019 Aίτηση της Εταιρείας T. G. Kythreotis Ltd (ΑΜΧ/0022/2011 και ΑΜΧ/0391/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από 2 καταστήματα και 13 οικιστικά διαμερίσματα σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη και 1 κατάστημα, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

27/09/2019 Αίτηση της Εταιρείας Evpalia Trading Ltd (ΛΕΜ/514/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για Βιομηχανία Κατηγορίας Α – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μαρμάρων (επέκταση εγκεκριμένης με άδεια βιομηχανίας επεξεργασίας μαρμάρων), στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού.

20/09/2019 Αίτηση της Εταιρείας Π. Μάγκας και Υιοί Λτδ (ΛΕΜ/1196/2014/Α και ΛΕΜ/1134/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης αποθηκευτικής ανάπτυξης σε εμπορική ανάπτυξη (υπερκατάστημα λιανικής πώλησης ειδών υγιεινής, υδραυλικών, κεραμικών, ειδών κατοικίας και κήπου), στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού

05/09/2019 Aίτηση του κ. Ξενοφώντος Μ. Τσιαϊλή (για κ. Ευάγγελο Δημητρίου Παφίτη) (ΛΑΡ/0087/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/ μετατροπές σε υφιστάμενο θεματικό πάρκο καμήλων και πρατήριο πετρελαιοειδών,στην Κοινότητα Μαζωτού, στην Επαρχία Λάρνακας.

19.07.2019 Αίτηση των κ. Κορνήλιος Νικόλα και άλλοι (για Α/Φοι Ιακώβου Λτδ) (ΑΜΧ/512/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στo Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

28.06.2019 Αίτηση του κ. Αιμίλιου Φραντζή (ΛΕΥ/0002/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου, για ανέγερση μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων φίλτρων και πλαστικών δοχείων λαδιού οχημάτων, στο Δήμο Τσερίου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

13.06.2019 Αίτηση της Εταιρείας E. Evangelou Hotels LTD (AMX/0441/2016 και ΑΜΧ/0440/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο 4ων αστέρων δυναμικότητας 198 υπνοδωματίων / 416 κλινών, στo Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

31.05.2019 Αίτηση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (για το Σύλλογο Ανόρθωσις Αμμοχώστου) (Α167/14), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για δημιουργία 2 γηπέδων ποδοσφαίρου προπονήσεων και χώρων υγιεινής, στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας.

17/05/2019 Aίτηση των IPSIPILI LTD και Νικόλα Σολωμού (ΠΑΦ/128 – 129/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη (ένα κατάστημα και τέσσερα διαμερίσματα) και αλλαγή χρήσης τους ώστε να αφορά υπεραγορά τροφίμων με DIY και Αίθουσα δεξιώσεων, στο Δήμο Πέγειας, στην Επαρχία Πάφου.

12.04.2019 Αίτηση της Εταιρείας F.W.W. Super Department Stores Ltd (Α172/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη υπεραγορά και αλλαγή χρήσης της σε πολυκατάστημα (Debenhams), στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας.

05.04.019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νο

26.03.2019 Αίτηση του κ. Σάββα Αντωνίου (ΛΑΡ/0551/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για θεματικό πάρκο βοτάνων (κυπριακή χλωρίδα), στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Επαρχία Λάρνακας.

22.02.2019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπεντονίτη, στη Μαλούντα.

08.03.2019 Aίτησης της Εταιρείας Canba Properties Ltd (ΛEY/0895/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εκπτωτικό χωριό και ψυχαγωγικό πάρκο, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην Επαρχία Λευκωσίας.

01.03.2019 Αίτηση της Εταιρείας Krashias Footwear Industry Ltd (ΛEY/0077-0078/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε καταστήματα και υπεραγορά, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην Επαρχία Λευκωσίας.

22.02.2019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπεντονίτη, στη Μαλούντα.

08/02/2019 Αίτηση του κ. Kirzis Stefanou Container Terminal & Bonded Warehousing (ΠΑ 355/13), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση δύο νέων αποθηκών και επέκταση υφιστάμενης, στο Δήμο Λεμεσού.

25.01.2019 Αίτηση της Εταιρείας J.S.K. Bird Park Ltd (ΠΑΦ/0026-0027/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο θεματικό πάρκο πουλιών και αλλαγή χρήσης σε ζωολογικό κήπο, στο Δήμο Πέγειας, στην Επαρχία Πάφου.

11.01.2019 Αίτηση της κας Μαρίας Αντωνίου και άλλων (ΛΕΥ/0189/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο και ανέγερση 2ης κατοικίας, στην Κοινότητα Ορούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

18.12.2018 Αίτηση του κ. Σάββα Δημητρίου (ΛΕΥ/1604/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κατεδάφιση υφιστάμενων και ανέγερση νέων υποστατικών κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβατοτροφίας, στην Κοινότητα Καπέδων, στην Επαρχία Λευκωσίας.

14.12.2018 Aίτηση των κ.κ. Παναγιώτη και Αναστάση Αναστασίου (ΛΕΥ/0425/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, στην Κοινότητα Λυμπιών, στην Επαρχία Λευκωσίας.

16.11.2018 Αίτηση της Εταιρείας Μάριος Νικολάου και Υιοί Λτδ (ΠΑ50/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης της σε υπεραγορά, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού.

02.11.2018 Aίτηση του Δήμου Γεροσκήπου (ΠΑΦ/0365/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για 2 σνακ μπαρ και σχετική υποδομή για λουόμενους (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, ντους),στο Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου.

19/10/2018 Aίτησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς (ΛΕΜ/0318-0319/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε εγκεκριμένο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς, στην Επαρχία Λεμεσού.

22.06.2018 Αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΛΕΜ/0035/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για επέκταση υποσταθμού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 132KV, στο Δήμο Γερμασόγειας, στην Επαρχία Λεμεσού.

08.06.2018 Αίτηση της Εταιρείας Cypra LTD (ΛΕΥ/0108/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας / μεταποίησης σφάγιων και ζωικών υποπροϊόντων, χοιρολυμάτων, κλπ, με σκοπό την παραγωγή και ενεργειακή εκμετάλλευση βιοαερίου, διαχείρισης των αποβλήτων (μονάδες αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας), οικίσκων προσωπικού, χωμάτινων δεξαμενών λυμάτων καθώς και διαφόρων βοηθητικών οικοδομών, στην Κοινότητα Άγιοι Ηλιόφωτοι, στην Επαρχία Λευκωσίας.

25.05.2018 Αίτηση της Ιεράς Μονής Κύκκου (ΠΑΦ/0706/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κτηνοτροφικά υποστατικά (μάντρα αιγοπροβάτων), στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη, στην Επαρχία Πάφου.

07.05.2018 Αίτηση της Εταιρείας Perimord Holdings LTD (ΠΑ294/15), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη αδειούχα τετραώροφη οικοδομή και προσθήκη 2 ορόφων με γραφεία (στον 5ο όροφο) και κατοικία (στον 6ο όροφο), στο Δήμο Λεμεσού.

25.04.2018 Αίτηση των κ.κ. Αδάμου και Μιράντας Τρίγγη (ΑΜΧ/0102/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για θεματικό πάρκο βοτάνων (βοτανόκηπος), στην Κοινότητα Αυγόρου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

13.04.2018 Αίτηση των Εταιρειών A.C.A. Enterprises Ltd και V.K.C.A. Quality Ltd (Α-109/16), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε εγκεκριμένη ημιτελή οικοδομή και αλλαγή χρήσης της από μεικτή εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 90 δωματίων και 16 σουιτών και εμπορικό κέντρο, στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας.

09.03.2018 Αίτηση της Εταιρείας Storikon Ltd (ΛΕΥ/0392-0393/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (ΛΕΥ/0392/2016) και αλλαγή χρήσης του 2ου, 3ου, 4ου και 5ου ορόφου της οικοδομής από διαμερίσματα σε γραφεία (ΛΕΥ/0393/2016) (πενταώροφη οικοδομή με καταστήματα στο ισόγειο που για σκοπούς πολεοδομικής ρύθμισης λογίζεται ως 1ος όροφος) και χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη σε όμορο οικιστικό τεμάχιο, στα τεμάχια 2350 (εντός του υφίσταται η οικοδομή) και 897 (συμμετέχει αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών των γραφείων), στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

23.02.2018 Αίτηση της Εταιρείας Χριστάκης Λ. Αγαθαγγέλου Λτδ και των κ.κ. Έλενας Αγαθαγγέλου και Γεωργίας Δημητρίου (87/2012), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από μεικτή ανάπτυξη (κατάστημα, γραφεία και οικιστικά διαμερίσματα) σε πολυκατάστημα ειδών ένδυσης και υπόδησης και καφετέρια, στο Δήμο Πάφου.

06.02.2018 Αίτηση της Εταιρείας Strana Ltd (ΠΠΑ343/2016 – ΚΠ2/17), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για τροποποιήσεις / επεκτάσεις και προσθήκη δύο ορόφων σε πολυώροφη αδειούχα οικοδομή καταστήματος και γραφείων και αλλαγή χρήσης της σε κέντρο φιλοξενίας και αποκατάστασης ηλικιωμένων 90 κλινών, στην Επαρχία Λευκωσίας.

25.01.2018 Αίτηση της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Κοντού και του Μοναστηριού Αγίου Γεωργίου Κοντού Λάρνακος (Α227/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση εμπορικού κέντρου (Metropolis Mall), στο Δήμο Λάρνακας.

12.01.2018 Αίτηση της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (ΛΑΡ/0352/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενης υπαίθριας αποθήκης ελαστικών και υπαίθριας αποθήκης άλλων στερεών αποβλήτων,στην Κοινότητα Μαρί, στην Επαρχία Λάρνακας.

01.12.2017 Αίτηση των κ.κ. Νίκου και Κυριάκου Κουτσού (ΑΜΧ/0013/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α), στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

03.11.2017 Αίτηση των κ.κ. Λάμπρου Λάμπρου, Μαρίας Οικονόμου και Άννας Μιχαήλ (ΑΜΧ/0042/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας για ανέγερση ξενοδοχείου 3 αστέρων, δυναμικότητας 98 υπνοδωματίων / 186 κλινών, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

13.10.2017 Αίτηση των Εταιρειών Interorient Navigation Co. Ltd και S. N. Navigation Holdings Ltd (ΠΑ432/2012), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη οικοδομή γραφείων και οικιστικών διαμερισμάτων και αλλαγή χρήσης των οικιστικών διαμερισμάτων σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Λεμεσού.

29.09.2017 Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου, Μάγιας, Κώστα, Αλέξανδρου και Χρίστου Νεοφύτου (ΠΑ109/16 – ΚΠ5/16), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες σε υφιστάμενη μπυραρία και αλλαγή της χρήσης της σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στο Δήμο Λευκωσίας.

21/07/2017. Αίτηση του κ. Σάββα Γεωργίου Ευαγγέλου (ΛΑΡ/0119/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο βουστάσιο, στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Επαρχία Λάρνακας.

26.05.2017 Αίτηση των κ.κ. Μιχαλάκη Δημητρίου, Σοφίας Παπακωνσταντίνου, Σπύρου Παύλου, Γεώργιου Παπακωνσταντίνου και Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου (ΛΕΥ/1266/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων (νομιμοποίηση αυθαίρετα υφιστάμενης ανάπτυξης), στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας.

02.06.2017 Αίτηση του Δήμου Σωτήρας (ΑΜΧ/0121/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κατασκευές για διευκολύνσεις λουομένων (αποθήκη ομπρελών και κρεβατιών παραλίας, αποδυτήρια, ντους, χώροι υγιεινής), στην παραλιακή περιοχή Σωτήρας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. 02.06.2017 Αίτηση του Δήμου Σωτήρας (ΑΜΧ/0122/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κατασκευές για διευκολύνσεις λουομένων (αποθήκη ομπρελών και κρεβατιών παραλίας, αποδυτήρια, ντους, χώροι υγιεινής), στην παραλιακή περιοχή Σωτήρας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

28.04.2017 Αίτηση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (για κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου) (ΠΑΦ/0498/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για υπεραγορά (νομιμοποίηση υφιστάμενης ανάπτυξης), στην Κοινότητα Μανδριών, στην Επαρχία Πάφου.

07.04.2017 Αίτηση της της Εταιρείας Grecian Hotel Enterprises Co Ltd (ΑΜΧ/0089/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα* (προσθήκη 42 δωματίων, αίθουσας συνεδρίων, θεματικού εστιατορίου και εσωτερικές μετατροπές), στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

10.03.2017 Αίτηση της Εταιρείας Pafilia Property Developers LTD (ΠΑ29/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγές σε εγκεκριμένη πολυώροφη ανάπτυξη με οικιστικά διαμερίσματα και βοηθητικούς χώρους και εστιατόρια στο ισόγειο, που αφορούν αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων του ισογείου σε 12 καταστήματα (τα μεσοπατώματα παραμένουν ως βοηθητικοί χώροι προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων), στην Ενορία Νεάπολης, στο Δήμο Λεμεσού.

24.02.2017 Αίτηση της Εταιρείας S & H Hadjiyiannis Buildings Ltd (ΛΑΡ/0128/2016), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας (2013), για Αστικό Ξενοδοχείο * (Ξενοδοχείο 4 Αστέρων) δυναμικότητας 180 δωματίων (360 κλινών), στο Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού, στην Επαρχία Λάρνακας.

10.02.2017 Αίτηση του κ. Μάριου Ανδρέου (ΛΑΡ/0230/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκη νέας μονάδας σε υφιστάμενο εργοστάσιο μωσαϊκών, στην Κοινότητα Κελλιών, στην Επαρχία Λάρνακας.

27.01.2017 Aίτηση της Εταιρείας Sea Dream Tourist Entertainment LTD (ΛΑΡ/0441/2005), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο Πολιτισμού και Παραδόσεων,στην Κοινότητα Σκαρίνου, στην Επαρχία Λάρνακας.

13.01.2017 Αίτηση του κ. Σάββα Παπαευσταθίου (για BLT Construction Ltd) (ΛΕΥ/0824-0825/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου ζωοτροφών σε μονάδα επεξεργασίας και διαχείρισης χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων και άλλων πλαστικών και οργανικών αποβλήτων, με τη μέθοδο της πυρόλυσης, στην Κοινότητα Παλιομετόχου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

09.12.2016 Aίτηση της Εταιρείας Anonymous Beach Hotel Ltd (ΑΜΧ/0101/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη (ξενοδοχείο 3 αστέρων, δυναμικότητας 160 κλινών), στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

18.11.2016 Αίτηση της Εταιρείας Κεραμουργεία Χρυσάφη (ΛΑΡ/0225/2001), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κεραμουργείο, στην κοινότητα Καλού Χωριού, στην Επαρχία Λάρνακας.

21.10.2016 Αίτηση της Εταιρείας G. M. Georgiou Constructions Ltd, η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση γραφειακής ανάπτυξης, στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς, στην Επαρχία Λεμεσού.

07.10.2016 Αίτηση της Εταιρείας Γεώργιος Α. Κόκκινος Λτδ (ΑΜΧ/0233/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη υπεραγορά, στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

23.09.2016 Αίτηση της Εταιρείας Metro Foods (Paralimni) Ltd (ΑΜΧ/0278/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη υπεραγορά, στο Δήμο Παραλιμνίου.

29.07.2016 Αίτηση του κ. Γιώργου Παπανδρέα Παραδεισιώτη και της Εταιρείας Παραδεισιώτης Λτδ (ΛΑΡ/1565/2005), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής (2014), για προσθήκη πτηνοτροφικού υποστατικού, αποδυτηρίων προσωπικού και δωματίου φροντιστή, σε εγκεκριμένο πτηνοτροφείο, στην Κοινότητα Οράς στην Επαρχία Λάρνακας.

22.07.2016 Αίτησητων Εταιρειών Vasoil Co Ltd και Erimoudes & Gutmann Ltd (ΛΕΜ/1341-1342/2013), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (2013), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο βιομηχανικό υποστατικό και αλλαγή χρήσης του σε εργοστάσιο παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων,στο Δήμο Ύψωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.

21.06.2016 Αίτηση της Εταιρείας Z. Kouzalis Developers (Limanaki) Ltd (ΑΜΧ/0356/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015) για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 155 δωματίων/310 κλινών, στο Δήμο Αγίας Νάπας.

07.06.2016 Aίτησης της Εταιρείας Παναγιώτης Ηροδότου Λτδ και του κ. Παναγιώτη Ηροδότου (ΛΕΜ/0497/2013), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση καταστήματος πώλησης και αποθήκες οικοδομικών υλικών, στην Κοινότητα Επισκοπής, στην Επαρχία Λεμεσού.

25.05.2016 Αίτηση της Εταιρείας Nausicaa Estates Ltd (ΑΜΧ/0074/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), για προσθήκες, μετατροπές και επεκτάσεις σε Τουριστικό Συγκρότημα (Οργανωμένα Διαμερίσματα) δυναμικότητας 406 κλινών,στο Δήμο Παραλιμνίου.

10.05.2016 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0370/2014), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για υπαίθριο εστιατόριο κατηγορίας Β, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού.

29.03.2016 Αίτηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΛΕΥ/0015/2015) η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη εξαώροφη οικοδομή με γραφειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

08.03.2016 Αίτηση των Εταιρειών Onland Ltd & Jumbo Trading LTD (ΛΑΡ/0281-0282/2011), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης καταστήματος (showroom) και γυμναστηρίου σε πολυκατάστημα, στο Δήμο Λιβαδιών, στην Επαρχία Λάρνακας.

23.02.2016 Aίτησης της Εταιρείας Geofra Ltd (ΠΑΦ/0139/2013) η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση οικοδομής με εκθεσιακό χώρο οικοδομικών υλικών στο ισόγειο, και χώρο στάθμευσης και αποθήκη στο υπόγειο, στην Κοινότητα Έμπας, στην Επαρχία Πάφου.

16.02.2016 Αίτηση της Εταιρείας Α. Μ. Χρυσαφίνης Λτδ (ΑΜΧ/0242/2013 – ΑΜΧ/0038/2015) η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013) για αλλαγή χρήσης ενός εκ των δύο εγκεκριμένων κτιρίων Οργανωμένων Διαμερισμάτων σε Ξενοδοχείο 2 αστέρων (δυναμικότητας 201 κλινών), στο Δήμο Παραλιμνίνου.

26.01.2016 Αίτησης της Εταιρείας Interorient Navigation Ltd (ΠΑ494/2011), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης οικιστικών διαμερισμάτων σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Λεμεσού.

12.01.2016 Αίτηση των κ.κ. Νίκου και Χρίστου Τζιωνή (ΑΜΧ/0183/2013 – ΑΜΧ/0191/2013), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας για μετατροπή σε εγκριμένη μπυραρία και αλλαγή χρήσης σε μπυραρία – δισκοθήκη (τύπου silent disco) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

18.12.2015 Αίτηση της Εταιρείας Iacovou Brothers (Constructions) LTD (ΛΑΡ/0150/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, στην Κοινότητα Μοσφιλωτής, στην Επαρχία Λάρνακας.

27.11.2015 Αίτηση των κ.κ. Ιωάννη Μένοικου, Ανδρέα Σάββα και Ελευθέριου Φάντη (ΛΑΡ/0501/2010) η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εγκριμένο εστιατόριο / αίθουσα δεξιώσεων και προσθήκη 2ης αίθουσας δεξιώσεων, στο Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας.

17.11.2015 Aίτησης της Εταιρείας Karyatides Commercial Ltd (ΛΕΥ/0605/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής εμπορικής / γραφειακής χρήσης, στο Δήμο Στροβολου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

13.11.2015 Αίτηση των κ.κ. Jumbo Trading και Ηλία Χριστοδούλου και Υιοί ΛΤΔ, με αρ. φακ. ΛΕΜ/0121/2014, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές στο κέλυφος υφιστάμενης εγκριμένης εμπορικής ανάπτυξης [κατάστημα λιανικού εμπορίου (παιγνιδιών) και αυτοτελής αποθήκη], στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό.

13.10.2015 Αίτηση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (για Ανδρέα Ματώλη), με αρ φακ. Α89/14, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε ανάπτυξη που αφορά λούνα παρκ, αίθουσα εκδηλώσεων και παιδική χαρά και αλλαγή χρήσης σε αίθουσα εκδηλώσεων / δεξιώσεων με δυνατότητα εστίασης στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας.

03.06.2015 Αίτηση του κ. Γεώργιου Νεοφύτου (ΛΕΥ/1785/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, στο Παλιομέτοχο.

20.05.2015 Αίτηση του κ. Χριστάκη Νεοφύτου (ΛΕΥ/1725/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, ανέγερση κατοικιών, γραφείων, μικρής κτηνιατρικής κλινικής, αποθηκών και άλλων βοηθητικών οικοδομών στο Παλιομέτοχο.

6.5.2015 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (για τους κ.κ. Λοΐζο, Νίκο και Χριστόδουλο Αθανασίου), με αρ. φακ. ΛΕΜ/0716/2012, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση κέντρου αναψυχής (εστιατόριο και καφετέρια), στην Κοινότητα Μοναγρουλλίου, στην Επαρχία Λεμεσού.

23.4.2015 Αίτηση του κ. Μάριου Νικολάου, με αρ. φακ. ΛΕΜ/0269/2014, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση μεγάλης γραφειακής ανάπτυξης στην Επαρχία Λεμεσού.

8.4.2015 Αίτηση των κ.κ. Άννας Κορνέλιας Χαχολή, Ανδρέα Χαχολή και Εταιρείας Consava Holdings, με αρ. φακ. AMX/0230/2013, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για θεματικό πάρκο ζώων με υποστηρικτικές χρήσεις (μικρή καφετέρια / σνακ μπαρ, κατάστημα σουβενίρ, εκθεσιακό χώρο / μουσείο ταριχευμένων ζώων, μικρό κτηνιατρείο / χώρο περίθαλψης, χώρο διοίκησης και αποθήκες), ταβέρνα με μουσική, δύο κατοικίες προσωπικού και μικρή εκκλησία στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

18.3.2015 Αίτηση της Εταιρείας Λαϊκή Υπεραγορά Στέλιος Ανδρέου Λτδ και της Κατερίνας Στέλιου (ΛΑΡ/0394/2013), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων.

18.2.2015 της Εταιρείας Lantiana Estates Ltd, με αρ φακ. ΑΜΧ/0085/2011, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των πορνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

4.2.2015 Αίτηση της Εταιρείας J & P Kalamon Ltd, με αρ. φακ. ΛΕΥ/538/2013, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής με εκθεσιακό χώρο και γραφεία, στο Στρόβολο.

21.1.2015 Αίτηση των Εταιρειών Emartron Holdings Ltd και Levarton Holdings Ltd, με αρ. φακ. ΠΠΑ251/13-ΚΠ19/13, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση τριώροφης οικοδομής γραφείων, στην Ενορία Αγίου Ανδρέα, στο Δήμο Λευκωσίας.

10.12.2014. Αίτηση της Εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Ltd, (ΛΕΥ/1486/2013), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για εσωτερικές μετατροπές / τροποποίηση χρήσεων και νέες προσθήκες / επέκταση σε εμπορικό κέντρο σύνθετου τύπου (The mall of Cyprus), στο Στρόβολο.

26.11.2014. Αίτηση της Εταιρείας Oryktako Ltd, (ΛΕΥ/0967/2009), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχνική μονάδα επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπετονίτη στη Μαλούντα.

19.11.2014. Αίτηση των κ.κ. Μοναστήρι Κύκκου, K. Athienitis (Shopping Malls) Ltd και Boldrini Enterprises Ltd, (ΛΕΥ/1288/2013), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση υπεραγοράς τροφίμων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, στη Λακατάμια.

15.10.2014.Αίτηση της Εταιρείας S.A. Focus Capital Ltd και άλλοι, με αρ. φακ. ΛΕΜ/275/2011, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για εμπορική και γραφειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου.

17.9.2014.Αίτηση του κ. Ανδρέα Σπύρου (για κ.κ. Δημήτρη Ιεροδιακόνου και Χαράλαμπο Κακουλλή - Μουσική Σκηνή Πύλες) με αρ. φακ. ΛΕΥ/2581/2010, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη βιοτεχνική ανάπτυξη (βιοτεχνία αλουμινίου) και αλλαγή χρήσης της σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στα Λατσιά.

03.9.2014 Αίτηση του κ. Λούκα Χρ. Λουκαίδη, με αρ. φακ. ΠΑΦ/311-312/2006, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για πτηνοτροφικά υποστατικά και δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας άσπρου κρέατος, στην Αγία Βαρβάρα, στην Επαρχία Πάφου.

30.7.2014 Αίτηση της Εταιρείας Κεραμείον Κακογιάννης και των κ.κ. Νικολάου Κακογιάννη και Ανδριάνθης Κακογιάννη, με αρ. φακ. ΛΕΥ/1663/2009, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στη Νήσου.

25.6.2014. Αίτηση της Εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd και του κ. Νίκου Ιάπωνα, με αρ. φακ. ΛΕΜ//1107/2010/Α, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένη υπεραγορά, στον Ύψωνα.

11.6.2014. Αίτηση της Εταιρείας Kykkos Estates Ltd, με αρ. φακ. ΛΕΥ/998-999/2012, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης αποθήκης σε εμπορική ανάπτυξη (υπεραγορά, φρουταρία, κατάστημα ειδών ένδυσης και γραφεία) στους Αγίους Τριμιθιάς.

28.5.2014. Αίτηση της Εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd (ΛΑΡ/0768-0769/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, σε σχέση με αίτηση για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενες εγκριμένες αποθήκες και αλλαγή χρήσης τους σε υπεραγορά και αποθήκη, στην Αραδίππου.

16.4.2014. Αίτηση των κ.κ. Alexander College Ltd, Loppas Ismile Larnaca Ltd και Κ. Λαμπριανού και Υιοί Λτδ., με αρ. φακ. ΛΑΡ/200/2009α, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Αραδίππου.

05.03.2014. Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (για κ. Κώστα Ζαχαρίου), με αρ. φακ. ΛΑΡ/275/2008, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος και μικρών προκατασκευασμένων αυτόνομων οικιστικών μονάδων για τη διαμονή του προσωπικού του εργοστασίου, στην Κοφίνου.

19.02.2014. Αίτηση της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου, με αρ. φακ. ΛΕΥ/2249/2012, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο, χωρίς χρήση, μεσοπάτωμα και υπαίθρια βεράντα, με σκοπό τη χρήση του ως εστιατόριο - δισκοθήκη, στο Δήμο Έγκωμης.

19.12.2013. Αίτηση της Εταιρείας Demstar Automotive Ltd, με αρ. φακ. ΛΕΥ/257/2013 & ΛΕΥ/258/2013), η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένο μηχανουργείο συντήρησης αυτοκινήτων και ανέγερση βαφείου αυτοκινήτων, στην Έγκωμη.

13.11.2013. Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου Κατσιαρή, με αρ. φακ. ΑΜΧ/629/2007, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εμπορική ανάπτυξη (υπαίθρια αγορά), στο Λιοπέτρι.

30.10.2013. Αίτηση της Εταιρείας Nikka Tennis Investments Ltd, με αρ.φακ. ΛΕΜ/1505/2012, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση κέντρου αντισφαίρισης και πολλαπλού αθλητικού χαρακτήρα, στην Παρεκκλησιά.

10.07.2013 Αίτηση του κ. Τρύφωνα Τρύφωνος, με αρ. φακ. ΠΑΦ/747/2007/Β η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε παραδοσιακό βοτανικό θεματικό πάρκο (έγκριση τροποποιημένων σχεδίων χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας), στο χωριό Αναρίτα.

24/07/2013. Αίτηση της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ, με αρ. φακ. Α-24/12, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για μετατροπή υφιστάμενων δεξαμενών του κυπριακού διυλιστηρίου πετρελαίου σε τερματικό σταθμό αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών, στο Δήμο Λάρνακας.
Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

eProcurement